Daily Archives: December 26, 2016

5 posts

Raport de asistență tehnică – 5

RAPORT DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ Locuința individuala în Corbeanca Clădirea vizitata are regim de înălțime P+E si este in curs de execuție, in acest moment fiind executate fundațiile, stâlpii si zidăria parterului pana sub cota grinzilor planșeului peste parter. Considerente asupra proiectului: -Structura de rezistenta este de tipul cadre din beton armat […]

Raport de asistență tehnică – 4

RAPORT DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ Clădire de locuit Pipera Clădirea vizitata are regim de înălțime P+E+M si este finalizata. Locuinţa vizitată este de tipul cuplată fără rosturi intre cele doua locuinţe.  Considerente asupra proiectului: Structura de rezistenta este de tipul cadre din beton armat avand în marea majoritate stalpi de 30x40cm si grinzi […]

Raport de asistență tehnică – 3

RAPORT DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ Apartament în  București   Ca urmare a vizitei in locația mai sus menționată am constatat următoarele: – nu există in cartea tehnica a construcției un proiect complet faza detalii de execuție pentru niciuna din cele 3 specialități: arhitectura, instalații si structura de rezistenta; mi s-a comunicat ca nu […]

Raport de asistență tehnică – 2

RAPORT DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ Apartament în imobil situat în zona Metro Militari    DOCUMENTE VERIFICATE: autorizatie de construire – exista proiect tehnic structura de rezistenta – exista documente din timpul executiei (procese verbale, condica de betoane, documente de provenienta a otelului, rapoarte de incercare pe otel) – nu exista sau nu ni s-a […]